Historien gjentar seg, de prøvde å stoppe fly også


Den 17 desember 1903, på en forblåst strand i North Carolina i rett under hundre sekunder, viste Wright brødrene at en selvgående maskin tyngre enn luft, kunne fly. Det øyeblikket var elektrisk og dets betydning vidt gjenkjent. Nesten umiddelbart, var det en eksplosjon av interesse for denne nye teknologien som tillot bemannede flyturer, og en skare av innovatører begynte å bygge videre på den.

På det tidspunktet Wright brødrene oppfant flyet, så sa amerikansk lov at den som hadde eiendomsrett til et stykke land eier presumptivt ikke bare jorden på overflaten av sitt land, men all jord nedenfor, ned til sentrum av jorden, og all den plassen ovenfor, til en ubestemt grad oppover. I mange år, hadde forskere diskutert hvordan best å tolke ideen om at rettigheter i land gikk til himmelen. Kunne det bety at du eier stjernene? Kunne du tiltale linerler for å ulovlig ta seg inn på din eiendom?

Så kom fly, og for første gang, fikk denne lovteksten praktisk betydning. Hvis min eiendomsrett også gjelder himmelen over eiendommen, hva skjer når SAS flyr over eiendommen min? Har jeg rett til å forvise dem fra min eiendom? Har jeg lov til å inngå en eksklusiv avtale med Norwegian? Kan vi sette opp en auksjon for å avgjøre hvor mye disse rettighetene er verdt?

I 1945, ble disse spørsmålene en føderal sak. Når North Carolina bøndene Thomas Lee og Tinie Causby begynte å miste kyllinger på grunn av lavt-flyging av militære fly (vettskremte kyllinger fløy tilsynelatende inn i låveveggen og døde), Causbys anla en sak om at regjeringen ulovlig hadde brutt seg inn på deres eiendom. Flyene hadde selvfølgelig aldri rørt overflaten av Causbys’ land. Men hvis, slik Blackstone, Kent, og cola hadde sagt, «eiendomsretten til land gjelder til en ubestemt grad oppover «, Så hadde regjeringen brutt loven, og trengt seg inn på deres eiendom uten å ha avtale om det, og Causbys ville ha de til å stoppe.

Høyesterett var enige om å høre Causbys’ tilfelle. Kongressen har erklært at luftrommet er offentlig, men hvis eiendomretten virkelig gjelder til himmelen, så kunne godt kongressens beslutning ha vært en grunnlovsstridig ekspropriasjon av eiendom, uten kompensasjon. Retten erkjente at «Ved gammel doktrine og sedvanerett, så er eierskap av land utvidet til periferien av universet.» Men Høyesterettdommer Douglas viste ingen forståelse for de gamle doktrinene. I et enkelt avsnitt, ble hundrevis av år med opphavsrettslovgivningen slettet. Douglas skrev for retten:

[I] doktrinen har ingen plass i den moderne verden. Luften er en offentlig motorvei, slik Kongressen har erklært. Hvis det ikke er slik, ville hvert flyselskap måtte inngå avtaler med alle eiendommer de flyr over, og være underlagt enhver kreativ syndig sjel de tilfeldigvis passerer. Sunn fornuft vrir seg av ideen. Å tilkjennegi slike private krav til luftrom ville være en hemsko, som alvorlig forstyrrer kommersiell luftfarts kontroll og utvikling som er i det offentliges interesse, og vil overføre til privat eierskap det luftrommet som bare det offentlige kan ha eierett til.

Kommentar av bzzlink: Noen som klarer å trekke noen paraleller til internett kjære politikere ? Dommerene i 1945 skjønte betydningen luftfart ville ha for utviklingen av menneskeheten. Skjønner dere hva et fritt internett kan ha for vår utvikling fremover?

Teksten er hentet (og oversatt) fra boken: Free Culture av Robert Lessing boken er utgitt under Creative Commons, og kan lastes ned i sin helhet gratis.